header image
Strona główna arrow Bibliografia
Bibliografia Drukuj

• Paweł Banaś, Ewa Kuryluk, wstęp do katalogu, Muzeum Narodowe, Wrocław, VII 1977
• Stephen Bann, wstęp do Ewa Kuryluk: „Human Landscapes”, Middlesbrough Art Gallery, 28 IV – 19 V 1979
• Oswell Blakeston, Kuryluk, Woodstock Gallery, „Arts Review”, Londyn, 20 VI 1970
• Genevieve Bréerette, Ewa Kuryluk: Mélanges, „Le Monde”, 24 XI 1974
• Klaus Colberg, Wenn die Fäden in den Raum greifen, „Mannheimer Morgen”, 10 VIII 1985
• Bogusław Deptuła, Czułość Veraikonu, „Zeszyty Literackie”, 9 (29), 1990
• Alicja Drwęska, Letnie wystawy polskie, „Tydzień Polski”, London, 1 X 1977
• Rosa Faccaro, Officiantes, „Il Clarin”, Buenos Aires, 11 X 1986
• Dorota Folga-Januszewska, Perspektywa, Iluzja, Iluzjonizm katalog, Muzeum Narodowe, Warszawa, 1981
• Thomas Frick, Eva Kuryluk and Bart Uchida in Mobius, „Art in America”, X 1987
• Hector Giuffré, Ewa Kuryluk, Un nuevo espacio escultórico, „Criterio”, Buenos Aires, VI 1984
• Grace Glueck, Ewa Kuryluk, „The New York Times”, 13 IV 1984
• Jorge Glusberg, Las membranas de la memoria de Ewa Kuryluk, Centro de Arte y Communicación, Buenos Aires, X 1986
• Elżbieta Grabska Na marginesie wystawy Ewy Kuryluk, wstęp do katalogu, BWA, Kielce, czerwiec 1981. Wersja angielska w The Fabric of Memory. Ewa Kuryluk: Cloth Works 1978–1987, Wilmette, Illinois: Formations, 1987
• Halina Grubert, W pracowniach Ewy Kuryluk i Krystiany Robb-Narbutt, „Express Wieczorny”, 22 X 1976
• Tomasz Gryglewicz, Ekspresja i synteza, „Magazyn Kulturalny”, Kraków, nr 1, 1976
• Maciej Gutowski, Labirynt, „Kultura”, Warszawa, 9 II 1980
• Ewa Han, Dzieło i odbiorca, „Odra”, Wrocław, IV 1978
• John Harvey, wstęp do Ewa Kuryluk Paintings & Prints, Richard Bradley Atelier, Billingford, V – VI 1972
• Magdalena Hniedziewicz, Zapis, szkic, dzieło, „Kultura”, Warszawa, 22 IV 1979
• Eva Hoffman, From Poland, a New Breed of Emigre, „The New York Times Magazine”, 20 V 1984
• Margareth Hoggarth, Ewa Kuryluk, „Arts Review”, Londyn, 27 IV 1979
• Kathy Hufhines, State of the Art, „The Boston Phoenix”, 10 II 1987
• Irena Jakimowicz, wstęp do Dokumenty Rzeczywistości, katalog, Muzeum Narodowe, Warszawa, 1979
Rzecz o rysunku, „Sztuka i Myśl”, katalog, III Międzynarodowe Triennale Rysunku, Wrocław, 1981
• W. E. Johnson, A Pole Apart, „The Northern Echo”, Middlesborough, 18 V 1979
• Jacek Juszczyk, Krajobrazy wewnętrzne, „Gazeta Zachodnia”, Poznań, 19 V 1977
• Kinga Kawalerowicz, Ewa Kuryluk, „Razem”, Warszawa, 10 VI 1979
Rodowód pokolenia, „Kultura”, Warszawa, 30 IX 1979
Malarstwo emocjonalne, „Kultura”, Warszawa, 17 IV 1977
Ewa Kuryluk, „Nowy Wyraz”, Warszawa, 10 (1979)
Utrwalone przez Ewę Kuryluk, „Kultura”, Warszawa, 16 XI 1980
Ogród poznania, „Kultura”, Warszawa, 26 VII 1981
Rodowód Pokolenia, My – dzisiaj. O sztuce pokolenia lat siedemdziesiątych, katalog, Poznań, 1993
• Janet Koplos, World Wide Webs, „Art in America”, 2 (1996)
• Jan Kott, Villa dei Misteri, „Nowy Dziennik”, Nowy Jork, 5 IV 1984
Wniebowzięcie Ewy Kuryluk, „Zeszyty Literackie”, 4 (16), 1986; przedruk w My – dzisiaj,
wersja angielska w The Fabric of Memory
• Milena Lamarova, The12th International Biennial of Tapestry, „American Craft”, X–XI 1985
• Elżbieta Małkowska-Bator, Niecodzienna codzienność, „Literatura”, Warszawa, 26 IV 1979
Wystawa wspomnień, „Literatura”, 16 X 1980
• Cynthia Jaffee McCabe, Immigrants and Refugees: The Internationalization of American Art, „The American Experience Contemporary Immigrant Artists”, katalog, New York: Independent Curators Incorporated, 1985
• Dorota Monkiewicz, Ewa Kuryluk w „Ars Erotica”, katalog, Muzeum Narodowe, Warszawa, 1994
• Agnieszka Morawińska, Artystki polskie, katalog, Muzeum Narodowe, Warszawa, 1991
Polish Women Artists, Voices of Freedom: Polish Women Artists and the Avant-Garde, 1880–1990, katalog, The National Museum of Women in the Arts, Waszyngton, 1991
• Stefan Morawski, O niby – realistach – adiutantach Nowego Wieku, „Sztuka”, 5-6 (1979)
• Sally Moren, Painter Leaves Color for Line Drawing on Draped Cloth, „Princeton Weekly Bulletin”, 15 IV 1985
• Terrence Mullaly, More Enterprise Outside London, „The Daily Telegraph”, 5 V 1979
• Andrzej Osęka, Dwie wystawy, „Tygodnik Demokratyczny”, Warszawa, 24 VI 1973
Zärtlichkeit und Kälte, „Polen” 7 (1975)
Malarstwo nie uładzone, „Tygodnik Demokratyczny”, Warszawa, 4 IV 1976
• Joanna Paszkiewicz, Kruchość Czterech Ścian, rozmowa z Ewą Kuryluk, „Sztuka”, 5-6 (1979)
• Mieczysław Porębski, Tableaux de Ewa Kuryluk, wstęp do katalogu, Galerie Lambert, Paris, XI 1974
Ewa Kuryluk w (in) Pożegnanie z krytyką, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1983
• Eilen Roche, Metaphor for Caring, „Sojourner”, Cambridge, II 1982
• Zofia Romanowiczowa, Silva rerum Galerie Lambert, „Wiadomości”, Londyn, 15 VII 1979
• Jessica Scarborough, Ewa Kuryluk, „Art New England”, II 1982
Ewa Kuryluk: Distillations in Fiber, „Fiberarts”, III - IV 1985
• Bożena Shallcross, Ewa Kuryluk: Skinscripts Chronicle the Body’s Journey, „Fiberarts”, 1991
• Joan Shepard, Fabric of Their Lives On View, „Daily News”, New York, 31 III 1984
• Helen Shlien, Ewa Kuryluk: Artist of Memory, „Fiberarts”, 1988
• Wanda Siedlecka, Zamiast polemiki, „Kultura”, Warszawa, 29 III 1981
• Wojciech Skrodzki, Realność cienia, „Projekt”, Warszawa, 4 (1980)
• Juliet Standing, Ewa Kuryluk, Richard Bradley Atelier, „Arts Review”, London, 3 VI 1972
• Christine Temin, Facing Our Common Fate. Ewa Kuryluk. A Room of Memories at Helen Shlien Gallery,
„The Boston Globe”, 8 I 1982
Polish Artist Waits and Hopes, „The Boston Globe”, 8 I 1982
Best, „The Boston Globe”, 26 XII 1982
• Hugo Verlomme, D’un ghetto l’autre, „Le Quotidien de Paris”, 9 XI 1974
• Albion Dieguez Videla, Ewa Kuryluk: la impressión del cuerpo, „La Prensa”, Buenos Aires, 12 X 1986
• Edmund White, Strong Stuff, wstęp do katalogu Villa dei Misteri, Art in General, Nowy Jork, 31 III – 28 IV 1984; przedruk w „The Ontario Review”, 1985, i „Textile Sculpture”, Musée des Beaus Arts, Lozanna, VI – IX 1985

WYWIADY
• Krzysztof Biedrzycki, Kultura to rozmowa, która nigdy się nie kończy, „Na Głos” 8 (33), 1992
• Michael March, The Difference Between the Planet Venus and the Moon, „XXIst Century”, 1992
• Janusz Miliszkiewicz, Rozmowa z Ewą Kuryluk, „Pani” 12 (27), Warszawa, 1992
• David Miller, Coversation with Ewa Kuryluk, „Mobius Newsletter”, 4 (4) 1987
Dialogue With Ewa Kuryluk, „Sojourner”, Cambridge, 4 XII 1982

TEKSTY O WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI
Who’s Afraid of the Little Red Mouse, „The Village Voice”, 28 XII 1982
On My Artistic Development Leading To Drawing On Fabrics, „Leonardo”, 14 (4), 1981
Listy do W. Skrodzkiego, „Utrwalone”, katalog, Galeria Krytyków, Warszawa, 1980
Rysunek na materiale, „Rysunki i komentarze”, katalog, Muzeum Okręgowe, Radom, IV – VI 1980
Paintings, „TR”, London 4, 1979
W czterech ścianach, katalog, Ściana Wschodnia, Warszawa, II 1979
About My Work, “Skira Annual”, 4, Geneva, 1978
• Ewa Kuryluk, Tomasz Ciesielski, Marek Konieczny i Jan Stanisław Wojciechowski, O jarmarkach, domach towarowych i sztuce „Literatura”, Warszawa, 26 X 1978
• Ewa Kuryluk, Wojciech Skrodzki, Kazimierz Wójcicki, Mikrokosmos w lustrzanej karoserii, „Więź”, Warszawa, nr 7-8, 1978
W kręgu ludzkich krajobrazów, katalog Galeria Nowa, Poznań, 1977
Geneza obrazu. Zamiast wstępu i sformułowań programowych, „Ewa Kuryluk”, Pryzmat, Kraków, 1975
Cykl romantyczny: człekopejzaże – Cykl realistyczny: ekrany, Galeria Współczesna, Warszawa, V 1973
Drawritings, „Formations”, 5 (3), 1990

header image