header image
Home arrow Links
Links Print

Galleries & Museums:
Art in General, New York,
www.artingeneral.org
National Museum of Women in the Arts, www.nmwa.org
Zacheta Narodowa Galeria Sztuki, www.zacheta.art.pl
Muzeum Narodowe, Poznan, www.mnp.art.pl
Muzeum Narodowe, Warsaw, www.mnw.art.pl
Muzeum Narodowe, Cracow www.mnk.art.pl
Muzeum Narodowe, Wroclaw www.mnwr.art.pl
Muzeum Sztuki, Lodz, www.msl.org.pl
Latitude 53, Edmonton, Kanada,
www.latitude53.org
Mazowieckie Centrum Sztuki, www.elektrownia.art.pl
Chateau de la Petite Malmaison,
www.lubliniana–asso.eu/novapolska
Polski Dom Aukcyjny ‘Sztuka’, www.sztuka.com.pl
Muzeum w Nieborowie i Arkadii, www.nieborow.art.pl
Forum Animacia, Bratyslawa www.forum.animacia.sk

Publishers:
Wydawnictwo Literackie, www.wydawnictwoliterackie
Wespennest, www.wespennest.at
WAB,
www.wab.com.pl
Carmine Donzelli:Saggi. Arte e lettere,
www.donzelli.it
Ibrasa,
www.ibrasa.com.br
Dalkey Archive,
www.books.dalkeyarchive.com & www.centerforbookculture.org/dalkey
Mercury House,
www.mercuryhouse.org
Twoj Styl,
www.wkts.pl
Northwestern University Press,
www.nupress.northwestern.edu
Basil Blackwell,
www.bookshop.blackwell.com
New Literary Observer publishing house, Moscow www.nlobooks.ru
Media & Foundations:
Deutschlandfunk-Sendungen: LangeNacht,
www.dradio.de
Fundacja Judaica, www.judaica.pl
Padeia, www.paideia–eu.org

PEN
American Center
– Members of PEN, www.pen.org
National Humanities Center, www.nationalhumanitiescenter.org
Teatr Leszka Madzika, www.teatry.art.pl
Film Polski: Na cetce zrenicy, www.filmpolski.pl
Polish Culture: Ewa Kuryluk,
www.culture.pl

gazeta.pl, www.gazeta.pl
Universities:
Institut fuer Angewandte Theaterwissenschaft, J. Liebig Uni,
www.uni-giessen.de
Duke University, www.interdisciplinary.duke.edu & www.jhfc.duke.edu/thi
Institute for the Humanities, New York University,
www.nyu.edu
Humanities Council, Princeton University,
www.princeton.edu/humancounc/hodder.shtml
Books & Magazines:
Zeszyty Literackie, www.zeszytyliterackie.pl
Instytut Ksiazki, www.instytutksiazki.pl
Nike 2005, www.nike.ksiazki.pl
New York Times, Book Review,
www.nytimes.com/books
Tygodnik Powszechny www.tygodnik.com.pl
Gettysburg Review,
www.gettysburg.edu
World wide webs:international „fiber art”exhibitions in Europe,
www.findarticles.com/pl/articles
Next to Nothing: The Arts of Air,
www.bbk.ac.uk
Leonardo On-line:Smart textiles,
www.leonardo.info/isast/journal
Art in Poland 1949-1999, Anda Rottenberg,
www.artsmw.org/heartlandproject
Artists, Activism, and Civic Life,
www.artusa.org
Artext –Women Artists: Monograph E–K,
www.artextbooks.com
To Buy Books by Ewa Kuryluk:
www.bestwebbuys.com

www.amazon.co.uk

www.empik.com

header image