header image
Home arrow Bibliography
Bibliography Print

• Pawel Banas, Ewa Kuryluk, preface to catalogue, National Museum in Wroclaw, July 1977

• Stephen Bann, Ewa Kuryluk: „Human Landscapes”, Middlesbrough Art Gallery, 28 April – 19 May 1979

• Oswell Blakeston, Kuryluk, Woodstock Gallery, „Arts Review”, London, 20 June 1970

• Genevieve Bréerette, Ewa Kuryluk: Mélanges, „Le Monde”, 24 November 1974

• Klaus Colberg, Wenn die Fäden in den Raum greifen, „Mannheimer Morgen”, 10 August 1985

• Boguslaw Deptula, Czulosc Veraikonu, „Zeszyty Literackie”, 9 (29), 1990

• Alicja Drweska, Letnie wystawy polskie, „Tydzien Polski”, London, 1 October 1977

• Rosa Faccaro, Officiantes, „Il Clarin”, Buenos Aires, 11 October 1986

Dorota Folga-Januszewska, Perspektywa, Iluzja, Iluzjonizm, preface to catalogue, April – May 1981

• Thomas Frick, Eva Kuryluk and Bart Uchida in Mobius, „Art in America”, October 1987

• Hector Giuffré, Ewa Kuryluk, un nuevo espacio escultorico, „Criterio”, Buenos Aires, June 1984

• Grace Glueck, Ewa Kuryluk, „The New York Times”, 13 April 1984

• Jorge Glusberg, Las membranas de la memoria de Ewa Kuryluk, Centro de Arte y Communicacion Buenos Aires, 1986

• Elzbieta Grabska Na marginesie wystawy Ewy Kuryluk, Ewa Kuryluk: Textile Works, BWA, Kielce, June 1981. English translation The Fabric of Memory. Ewa Kuryluk: Cloth Works 1978–1987, Wilmette, Illinois: Formations, 1987

• Halina Grubert, W pracowniach Ewy Kuryluk i Krystiany Robb-Narbutt, „Express Wieczorny”, 22 October 1976

• Tomasz Gryglewicz, Ekspresja i synteza, „Magazyn Kulturalny”, Cracow, 1-1976

• Maciej Gutowski, Labirynt, „Kultura”, Warsaw, 9 February 1980

• Ewa Han, Dzielo i odbiorca, „Odra”, Wroclaw, IV-1978

• John Harvey, preface to Ewa Kuryluk Paintings & Prints, Richard Bradley Atelier, Billingford, May – June 1972

• Magdalena Hniedziewicz, Zapis, szkic, dzielo, „Kultura”, Warszawa, 22 April 1979

• Eva Hoffman, From Poland, a New Breed of Emigre, „The New York Times Magazine”, 20 May 1984

• Margareth Hoggarth, Ewa Kuryluk, „Arts Review”, London, 27 April 1979

• Kathy Hufhines, State of the Art, „The Boston Phoenix”, 10 February 1987

• Irena Jakimowicz, preface to Dokumenty Rzeczywistosci, exhibition catalogue, National Museum, Warsaw, 1979

Rzecz o rysunku, „Sztuka i Mysl”, catalogue, 3rd International Drawing Triennale, Wroclaw, 1981

• W. E. Johnson, A Pole Apart, „The Northern Echo”, Middlesborough, 18 May 1979

• Jacek Juszczyk, Krajobrazy wewnetrzne, „Gazeta Zachodnia”, Poznan, 19 May 1977

• Kinga Kawalerowicz, Ewa Kuryluk, „Razem”, Warszawa, 10 June 1979

Rodowod pokolenia, „Kultura”, Warszawa, 30 September 1979

Malarstwo emocjonalne, „Kultura”, Warszawa, 17 April 1977

Ewa Kuryluk, „Nowy Wyraz”, Warszawa, 10-1979

Utrwalone przez Ewe Kuryluk, „Kultura”, Warszawa, 16 November 1980

Ogrod poznania, „Kultura”, Warszawa, 26 July 1981

Rodowod Pokolenia, My – dzisiaj. O sztuce pokolenia lat siedemdziesiatych, exhibition catalogue, Poznan, 1993

• Janet Koplos, World Wide Webs, „Art in America”, 2 (1996)

• Jan Kott, Villa dei Misteri, „Nowy Dziennik”, Nowy Jork, 5 April 1984

Wniebowziecie Ewy Kuryluk, „Zeszyty Literackie”, 4 (16), 1986; reprinted in My – dzisiaj,
English translation in The Fabric of Memory

• Milena Lamarova, The 12th International Biennial of Tapestry, „American Craft”, October–November 1985

• Elzbieta Malkowska-Bator, Niecodzienna codziennosc, „Literatura”, Warszawa, 26 April 1979

Wystawa wspomnien, „Literatura”, 16 October 1980

• Cynthia Jaffee McCabe, Immigrants and Refugees: The Internationalization of American Art, „The American Experience Contemporary Immigrant Artists”, New York: Independent Curators Incorporated, 1985

• Dorota Monkiewicz, Ewa Kuryluk, „Ars Erotica”, exhibition catalogue, National Museum, Warsaw, 1994

• Agnieszka Morawinska, Artystki polskie, exhibition catalogue, National Museum, Warsaw, 1991

Polish Women Artists, Voices of Freedom: Polish Women Artists and the Avant-Garde, 1880–1990,
exhibition catalogue, The National Museum of Women in the Arts, Washington, DC, 1991

• Stefan Morawski, O niby – realistach – adiutantach Nowego Wieku, „Sztuka”, 5-6 (1979)

• Sally Moren, Painter Leaves Color for Line Drawing on Draped Cloth, „Princeton Weekly Bulletin”, 15 April 1985

• Terrence Mullaly, More Enterprise Outside London, „The Daily Telegraph”, 5 May 1979

• Andrzej Oseka, Dwie wystawy, „Tygodnik Demokratyczny”, Warszawa, 24 April 1973

Zärtlichkeit und Kälte, „Polen” 7 (1975)

Malarstwo nie uladzone, „Tygodnik Demokratyczny”, Warszawa, 4 April 1976

• Mieczyslaw Porebski, Tableaux de Ewa Kuryluk, preface to catalogue, Galerie Lambert, Paris, November 1974

Ewa Kuryluk in Pozegnanie z krytyka, Wydawnictwo Literackie, Cracow, 1983

• Eilen Roche, Metaphor for Caring, „Sojourner”, Cambridge, February 1982

• Zofia Romanowiczowa, Silva rerum Galerie Lambert, „Wiadomosci”, London, 15 July 1979

• Jessica Scarborough, Ewa Kuryluk, „Art New England”, February 1982

Ewa Kuryluk: Distillations in Fiber, „Fiberarts”, March - April 1985

• Bozena Shallcross, Ewa Kuryluk: Skinscripts Chronicle the Body’s Journey, „Fiberarts”, 1991

• Joan Shepard, Fabric of Their Lives On View, „Daily News”, New York, 31 III 1984

• Helen Shlien, Ewa Kuryluk: Artist of Memory, „Fiberarts”, 1988

• Wanda Siedlecka, Zamiast polemiki, „Kultura”, Warszawa, 29 III 1981

• Wojciech Skrodzki, Realnosc cienia (The Reality of Shadow), „Projekt”, Warszawa, 4 (1980)

• Juliet Standing, Ewa Kuryluk, Richard Bradley Atelier, „Arts Review”, London, 3 June 1972

• Christine Temin, Facing Our Common Fate. Ewa Kuryluk. A Room of Memories at Helen Shlien Gallery,
„The Boston Globe”, 8 January 1982

Polish Artist Waits and Hopes, „The Boston Globe”, 8 January 1982

Best, „The Boston Globe”, 26 December 1982

• Hugo Verlomme, D’un ghetto l’autre, „Le Quotidien de Paris”, 9 November 1974

• Albion Dieguez Videla, Ewa Kuryluk: la impression del cuerpo, „La Prensa”, Buenos Aires, 12 October 1986

• Edmund White, Strong Stuff, Villa dei Misteri, Art in General, New York, 31 III – 28 IV 1984; reprinted in „The Ontario Review”, 1985, and „Textile Sculpture”, catalogue, Musée des Beaus Arts, Lausanne, June – September 1985

INTERVIEWS

Dialogue With Ewa Kuryluk, „Sojourner”, Cambridge, 4 December 1982

• Krzysztof Biedrzycki, Kultura to rozmowa, ktora nigdy sie nie konczy, „Na Glos” 8 (33), 1992

• Michael March, The Difference Between the Planet Venus and the Moon, „XXIst Century”, 1992

• Janusz Miliszkiewicz, Rozmowa z Ewa Kuryluk, „Pani” 12 (27), Warszawa, 1992

• David Miller, Coversation with Ewa Kuryluk, „Mobius Newsletter”, 4 (4) 1987

• Joanna Paszkiewicz, Kruchosc Czterech Scian, „Sztuka”, 5-6 (1979)

WRITINGS BY THE ARTIST

Who’s Afraid of the Little Red Mouse, „The Village Voice”, 28 December 1982

On My Artistic Development Leading To Drawing On Fabrics, „Leonardo”, 14 (4), 1981

Listy do W. Skrodzkiego (Letters to W. Skrodzki), exhibition catalogue, Galeria Krytykow, Warsaw, 1980

Rysunek na materiale, „Rysunki i komentarze”, exhibition catalogue, Muzeum Okregowe, Radom, April – June 1980

Paintings, „TR”, London 4, 1979

W czterech scianach (Within The Four Walls), exhibition catalogue, Sciana Wschodnia, Warsaw, February 1979

About My Work, “Skira Annual”, 4, Geneva, 1978

Ewa Kuryluk, Tomasz Ciesielski, Marek Konieczny i Jan Stanislaw Wojciechowski, O jarmarkach, domach towarowych i sztuce, „Literatura”, Warsaw, 26 October 1978

Ewa Kuryluk, Wojciech Skrodzki, Kazimierz Wojcicki, Mikrokosmos w lustrzanej karoserii, „Wiez”, Warsaw, 7-8, 1978

W kregu ludzkich krajobrazow, exhibition catalogue, Galeria Nowa, Poznan, 1977

Geneza obrazu. Zamiast wstepu i sformulowan programowych, „Ewa Kuryluk”, Galeria Pryzmat, Cracow, 1975

Cykl romantyczny: czlekopejzaze – Cykl realistyczny: ekrany (Romantic Cycle: Human Landscapes – Realistic Cycle: Screens), „Ewa Kuryluk”, exhibition catalogue, Galeria Wspolczesna, Warsaw, May 1973

Drawritings, „Formations”, 5 (3), 1990

header image